Sosyal Yardımlar

Gebelik Yardımı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Şartları Nelerdir?

Gebelik Yardımı Parası Nasıl Alınır? Kimlere Verilir? Şartları Nelerdir? İhtiyaç sahibi ve yoksul anne adaylarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan en önemli nakdi yardımlardan biri olan gebelik yardımı parası ile anne adaylarının hamilelik dönemlerinde temel ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmelerine yardımcı olmak hedefleniyor.

Anne adaylarının PTT hesaplarına yatırılan gebelik yardımı parası ile annenin rutin sağlık kontrollerine düzenli bir şekilde gidebilmesini sağlamak da amaç ediniyor.

Düzenli ve sigortalı bir işi ve geliri mevcut olmayan annelerin yararlanabileceği gebelik yardımı parası, sadece belirli şartları taşıyan anne adaylarına veriliyor.

Bu yazımızda kısaca gebelik yardımı parası nasıl alınır? Gebelik yardımı parası kimlere verilir? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Gebelik Yardımı Nedir?

Anne adaylarının yani hamilelerin 9 aylık gebelikleri boyunca yararlanabilecekleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık kontrollerine ve muayenelerine giden, yoksul ve işsiz hamilelere gebelik başlangıcından lohusalıklarının bitimine kadar verilen yardım parasına gebelik yardımı ismi veriliyor.

Anne adaylarının gebelik yardımı almaya devam edebilmeleri için mutlaka sağlık kontrollerine düzenli bir şekilde gitmeleri gerekiyor.

Annenin PTT hesabına yatırılan gebelik yardımı parası ile annenin sağlık kontrollerini aksatmadan kontrollere gidebilmesi sağlanmış oluyor.

Gebelik yardımı, yalnızca belirli şartları taşıyan anne adaylarına verildiğinden ‘şartlı gebelik yardımı’ olarak da adlandırılıyor.

Şartlı Gebelik Parası Kimlere Verilir?

Gebelik yardımı parasından yani şartlı gebelik yardımından yalnızca belirli şartları taşıyan anne adayları yararlanabiliyorlar.

Şartlı gebelik yardımı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibi anne adayının ve eşinin düzenli bir gelirinin ve sigortalı işinin mevcut olmaması
 • Anne adayının şartlı gebelik parasına doğum tarihi öncesinde başvurmuş olması
 • Anne adayının başvurusunun başvurduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından kabul edilmiş olması(annenin muhtaç olduğunun vakıf mütevelli heyeti tarafından tespit edilmiş olması)
 • Anne adayının gebelik parası yardımı aldığı süre boyunca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık kontrollerine aksatmadan gitmesi

Yukarıdaki şartlarının hepsini birden taşıyan anne adayları, şartlı gebelik yardımına başvurabiliyorlar.

**Annenin hanesinde sigortalı bir işte çalışan bir birey bulunması durumunda annenin gebelik parası yardımı başvurusu, kabul edilmiyor.

Annenin gebelik yardımı parası alabilmesi için hanesinde üzerine kayıtlı değerli menkul ya da gayrimenkul bulunan bir birey bulunmaması şartı da aranıyor.

Yani kendisinin, eşinin ya da hanesindeki bireylerden birinin üzerine ev, arsa vb. gayrimenkul ya da araba vb. değerli menkul bulunanlar; gebelik yardımı parası alamıyorlar.

Gebelik Parası Alma Şartları Nelerdir?

Gebelik parasından yalnızca belirli şartları taşıyan anne adayları, yararlanabiliyorlar.

Anne adayının gebelik parası alabilmesi için hanesinde sigortalı çalışan birey bulunmaması gerekiyor.

Aynı zamanda başvurunun başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilmesi ve başvurunun vakıf mütevelli heyeti tarafından onaylanması şartı da aranıyor.

Anne adayının yardım parası almaya devam edebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen günlerde sağlık muayenelerine gitmeyi unutmaması da son derece önem arz ediyor. Aksi halde anneye ödenen gebelik parası yardımı, kesiliyor.

Anne adaylarının rutin sağlık muayenelerine hangi aralıklarla gitmeleri gerektiğini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • İzlem ilk 14. haftaya kadar(izlem ve tespit yapılıyor)
 • İzlem 18. ve 24. haftalar arasında
 • İzlem 28. ve 32. haftalar arasında
 • İzlem 36. ve 38. haftalar arasında

Şartlı Gebelik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anneler; ikametgahlarının bulunduğu yerdeki yani bağlı oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek ve burada başvuru formu doldurarak, şartlı gebelik yardımı parasına başvurabiliyorlar.

Anneler; sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gittiklerinde gıda ve erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, çocuklar için mama ve bez yardımı vb. vakıf tarafından yürütülmekte olan diğer sosyal yardımlara da başvurabiliyorlar.

Şartlı gebelik yardımı başvuruları, e-devlet platformu üzerinden ya da farklı bir platformdan şu an için yapılamıyor.

Başvuruların anne adayı tarafından bizzat sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekiyor.

Anneler, başvuru şartlarına, başvuru için kendilerinden talep edilen belgelere dair bilgi alabilmek adına ALO183 ya da ALO144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek hatlarından birini arayabiliyor ve yetkili kişilere danışabiliyorlar.

Gebelik Yardımı için Gerekli Evraklar

Şartlı gebelik yardımına başvurmayı düşünen annelerin bağlı oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına birtakım belgeler teslim etmeleri gerekiyor.

Daha önceden sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıt olmayan annelerin öncelikle sosyal yardım hane başvuru kayıt formu doldurmaları gerekiyor.

Gebelik yardımı başvurusu için anne adaylarının teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Anneye ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • Ev kira sözleşmesi
 • Muhtarlıktan alınabilen fakirlik belgesi
 • Anneye ve hane bireylerine dair SGK’dan alınması gereken gelirsizlik belgesi
 • Yeni doğum yapmış anneler için bebeklerine ait kimlik kartı, doğum raporu ve doğum belgesi

Anne adaylarının yukarıdaki belgelere ek belgeler teslim etmeleri de gerekebiliyor.

Örneğin; eşi kısa bir süre önce vefat etmiş gelirsiz ve muhtaç annelerden vefat eden eşlerine dair ölüm belgesi talep ediliyor.

Hanesinde engelli birey bulunan annelerden engelli kişiye dair 2022 engelli belgesi isteniyor.

ALO 183 ya da ALO 144 Sosyal Destek hatlarını arayıp, teslim etmeniz gereken belgelerle ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Hamilelik Yardım Başvurusu E-Devlet

Anne adayları, hamilelik yardımına yani şartlı gebelik yardımı parasına daha önce de bahsettiğimiz gibi e-devlet platformundan ya da farklı bir platform üzerinden başvuramıyorlar.

Başvuruların bizzat sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidilerek, yapılması gerekiyor.

Şartlı Gebelik Yardımı Başvuru Formu

Şartlı gebelik yardımı alabilmek adına sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giden anne adaylarının burada öncelikle hane başvuru kayıt formu doldurmaları gerekiyor.

Anneler, bu formda gıda ve erzak yardımı, eşya yardımı, mama ve bez yardımı vb. başvurabilecekleri tüm yardımları listeli bir şekilde görebiliyor ve ihtiyaç duydukları yardımları işaretleyerek, bu yardımlara başvurabiliyorlar.

Bu form, anne adayının aylık gelir ve gider durumunu tespit etmeye yönelik bazı sorular içeriyor.

Anne adayına mesleğine, aylık kazancına, aylık giderlerine, hanesindeki kişi sayısına, hanesindeki çalışan sayısına dair bazı sorular yöneltiliyor.

Annenin kişisel bilgilerine, adres ve iletişim bilgilerine dair soruları da doğru yanıtlaması gerekiyor.

Annelerin gebelik yardımı parası alabilmeleri için aynı zamanda şartlı gebelik yardımı başvuru formu doldurmaları da gerekiyor.

Başvuru formunda gebelik yardım parası alabilmek uğruna gerçek olmayan bilgiler paylaşanlar ve muhtaç olmamalarına rağmen kendilerini işsiz ve muhtaç beyan edenler; daha sonra yanlış beyanda bulunduklarının vakıf tarafından tespit edilmesi üzerine cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

Bu kişilerden aldıkları tüm yardım paralarının güncel karşılığını faiziyle geri ödemeleri talep ediliyor.

Ödeme yapmayanlar ise vakıf mütevelli heyeti tarafından mahkemeye veriliyor.

Gebelik Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Gebelik yardımı başvuru şartlarına, teslim etmeniz gereken belgelere, bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacağınıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ayni ya da nakdi sosyal yardımlara dair detaylı bilgi alabilmek adına ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayabilirsiniz.

Gebelik Yardımı Ne Kadar 2022?

2022 yılında anne adaylarına her ay için yani 9 ay boyunca aylık 45 TL ödeniyor.

Ödemeler, 2 ayda 1 olacak şekilde annenin PTT hesabına yatırılıyor. Yani anneye, iki ayda bir 90 TL ödeniyor.

Doğumun hastanede gerçekleşmiş olması halinde ise annelere tek seferli 100 TL yardım ödeniyor.

Lohusalık döneminde de sağlık kontrollerine düzenli bir şekilde giden anneler, iki sefer 45 TL yani toplamda 90 TL yardım parası alabiliyorlar.

Annenin şartlı gebelik yardımı ödemelerini düzenli bir şekilde alabilmesi için sağlık kontrollerine mutlaka gitmesi gerekiyor.

Gebelik Yardımı Parası Başvurusu Sorgulama

Şartlı gebelik yardımı başvuruları, vakıf mütevelli heyeti tarafından ortalama 3-4 hafta içerisinde sonuçlandırılıyor.

Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçları, başvuran anne adaylarına başvuru formunda bildirdikleri iletişim bilgileri aracılığıyla iletiliyor.

Başvurular, e-devlet platformunda da açıklanıyor.

E-devlet platformu üzerinden TC kimlik no ve şifre bilgileri ile başvuru sonuçlarını görüntülemek isteyen anne adaylarının https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor.

E-devlet şifresi olmayan anneler, şifrelerini kendilerine en yakın PTT şubesinden temin edebiliyorlar.

İhtiyaç sahibi anne adayları, gebelik yardımı parası başvuru sonuçlarını ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarından birini arayıp, burada çalışan yetkili kişilerden öğrenebiliyorlar.

Alternatif olarak, başvurdukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfını da arayabiliyorlar.

Gebelik Parası Nereye Yatar?

Gebelik parası, annenin PTT hesabına yatırılıyor. Anne adayları, kendilerine en yakın PTT şubesine giderek, hesaplarına yatırılan parayı çekebiliyorlar.

Anne adaylarının yardım parasını çekebilmeleri için PTT şubesinde çalışan kişiye mutlaka TC kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekiyor.

Gebelik parası, annenin TC kimlik numarası üzerinden yatırılıyor.

Yeni çipli kimlik kartı sahibi olan anneler, TC kimlik numaraları üzerinden yatırılan gebelik yardımı parasını şifreleri ile birlikte ATM’lerden de çekebiliyorlar.

Gebelik Maaşı Ne Zaman Yatar?

Gebelik yardımı parası, annenin PTT hesabına iki ayda bir olacak şekilde yani toplamda 90 TL olarak yatırılıyor.

Paranın yatırılma günü ise annenin TC kimlik numarasının son hanesine göre değişiklik gösterebiliyor.

TC kimlik no son rakamı 0 olanlara ayın 24’ünde, 2 olanlara ayın 25’inde, 4 olanlara ayın 26’sında, 6 olanlara ayın 27’inde, 8 olanlara ise ayın 28’inde ödeme yapılıyor.

Şartlı Gebelik Yardımı Hangi Hallerde Sona Erer?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi anneler için yapılan şartlı gebelik yardımı, bazı durumlarda kesilebiliyor.

Şartlı gebelik yardımının hangi hallerde sona erdiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Hak sahibi anne adayının vefat etmesi
 • Annenin muhtaçlığının sona erdiğinin vakıf tarafından tespit edilmesi
 • Annenin yardım aldığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına haber vermeden şehirlerarası ikametgah değişikliğinde bulunması
 • Anne adayının sağlık kontrollerine gitmemesi ya da kontrollerini aksatması
 • Annenin sosyal güvencesinin olduğunun vakıf mütevelli heyeti tarafından tespit edilmesi
 • Doğum takibinin Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne girilmemiş olmasına rağmen gebelik başlangıç tarihinin üzerinden 52 hafta geçmesine rağmen annenin şartlı gebelik yardımı parasına başvurmamış olması
 • Doğum takibinin Bütünleşik Bilgi Sistemi’ne girilmiş olduğu hallerde gebelik başlangıç tarihinin üzerinden 3 ay geçmiş olmasına rağmen annenin gebelik yardımı parası için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmamış olması

Yukarıdaki durumlarda anne adayı için yapılan gebelik yardımı parası ödemeleri, süresiz olarak sona eriyor.

İkametgah değişikliği söz konusu olduğunda annenin gebelik parası almaya devam edebilmesi için ikametgah değişikliğinden sonra maksimum bir ay içerisinde yardım aldığı vakfa yeni adresine dair bilgi vermesi gerekiyor.

Belediyelerin Hamilelere Yardımı Var mı?

Yeni doğum yapmış anneler, belediyelere yeni doğan bebek paketi yardımı, mama ve bez yardımı almak adına başvurabiliyorlar.

Yeni doğan bebek paketi yardımı dahilinde annelere teslim edilen pakette bebek beşiği, bebek battaniyesi, ıslak mendil, bebek bezi vb. malzemeler bulunuyor.

Aynı zamanda anneler, belediyelere başvurarak, süt ve mama yardımı da alabiliyorlar.

Ülkemizde İstanbul, İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere birçok belediye; annelere süt yardımında bulunuyor.

Belediyeler tarafından dağıtılan uhd(uzun ömürlü süt) sütler; herhangi bir kimyasal ve zararlı madde içermiyor, bebeklerin sağlıklı gelişimini destekliyorlar.

Anne adayları, belediyelerin mama ve bez yardımı, yeni doğan bebek paketi yardımı vb. yardımlarına ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal hizmetler merkezlerine veya sosyal hizmetler müdürlüklerine giderek başvurabiliyorlar.

Ön başvurular, e-devlet platformu üzerinden de yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen anne adaylarının ise https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklamaları gerekiyor.

Bu yazımızda şartlı gebelik yardımı parası başvuru detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de gebelik yardımı parası ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından başka yardımlar alıyorsanız veya bu yardımlara başvurmayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu