Sosyal Yardımlar

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir? Ne Kadar? E-Devlet Başvurusu

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir? Ne Kadar? E-Devlet Başvurusu 2022 :3294 sayılı kanun kapsamında hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan annelerin 0-6 yaş aralığındaki çocukları için başvurabileceği şartlı sağlık yardımı ile yoksul ailelerin çocukları düzenli olarak sağlık kontrollerine gidebiliyor ve mecburi aşılarını yaptırabiliyorlar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın en önemli ve en çok başvurulan sosyal yardım çalışmalarından biri olan şartlı sağlık yardımı ile muhtaç aile çocuklarının okul çağına geldiklerinde bulaşıcı hastalıkları diğer okul arkadaşlarına bulaştırmaları da önlenmiş oluyor.

Ailenin korunmasına ve yoksul aile çocuklarının sağlıklı gelişimine yardımcı olmak adına yapılan şartlı sağlık yardımı; başvurusu onaylanan hak sahibi annelerin PTT hesaplarına yatırılıyor.

Bu yazımızda kısaca şartlı sağlık yardımı nedir? 2022 şartlı sağlık yardımı ne kadar? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Şartlı Sağlık Yardımı Nedir?

3294 sayılı kanun gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanesinde sosyal güvencesi ve düzenli gelir sahibi birey mevcut olmayan annelere yapılan, 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının sağlık ve aşı giderleri için kullanılması zorunlu olan yardım ödemesine şartlı sağlık yardımı ismi veriliyor.

Şartlı sağlık yardımı, halk arasında aşı parası olarak da adlandırılıyor. Yardım kapsamında annelerin PTT hesabına her ay için ancak iki ayda bir olacak şekilde yardım parası yatırılıyor.

Annelerin yardım ödemelerini düzenli bir şekilde almaya devam edebilmeleri için çocuklarını mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde doktora sağlık muayenesine götürmeleri ve çocuklarının aşılarını eksiksiz bir şekilde yaptırmaları gerekiyor.

Annenin şartlı sağlık yardımı aldığı çocuğunu doktora götürmemesi durumunda ise anneye yapılan şartlı sağlık yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kesiliyor.

Şartlı sağlık yardımından 0-6 yaş aralığında bir ya da birkaç çocuğu olan annelerin yanı sıra gebe olan anne adayları da yararlanabiliyorlar. Gebe annelerin bu yardımı alabilmeleri için hamilelikleri boyunca düzenli olarak sağlık kontrollerine gitmeleri ve bebeklerini hastanede dünyaya getirmeleri gerekiyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şartlı Sağlık Yardımı; muhtaç kişiler ve aileleri için gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı, giysi ve eşya yardımı vb. yardımlar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ailenin ve çocuklarının korunmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği yardımlar arasında bulunuyor.

Yani anneler; ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek, şartlı sağlık yardımına başvurabiliyorlar.

Bu yardıma şu an için e-devlet platformundan ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden başvurulamıyor.

Daha önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına hiç gitmemiş olan annelerin bu yardıma başvurabilmeleri için ilk olarak hane başvuru kayıt formu doldurmaları gerekiyor. Bu formu dolduran anneler; şartlı sağlık yardımının yanı sıra gıda ve erzak yardımı, giysi yardımı, çocuklar için kırtasiye yardımı vb. vakfın diğer yardımlarına da başvurabiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Anneler; şartlı sağlık yardımı başvuru şartlarına, başvuru için gerekli olan belgelere, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair bilgi alabilmek adına ALO183 ya da ALO144 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek hatlarından birini arayabiliyorlar.

Alternatif olarak, başvurdukları yani bağlı oldukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına ait olan telefon numarasını arayıp, başvuru sonuçlarına dair bilgi edinebiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu E-Devlet

Anneler; daha önce de bahsettiğimiz gibi şartlı sağlık yardımına e-devlet platformu üzerinden başvuramıyorlar.

Ancak başvuru sonuçlarını TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile birlikte e-devlet platformu üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Daha önce sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf kaydı olmayan annelerin şartlı sağlık yardımı başvuru formunu doldurmadan önce hane başvuru kayıt formu doldurmaları gerekiyor.

Bu form; başvuru sahibi annenin ailesine, mesleğine, hanesindeki kişi sayısına, hanesindeki çalışan sayısına, eşinin mesleğine, hanesindeki çocuk sayısına kısacası maddi durumunu ve muhtaçlık seviyesini tespit etmeyi amaç edinen bazı sorulardan oluşuyor.

Şartlı sağlık yardımı ve diğer vakıf yardımlarını almak isteyen tüm başvuru sahibi annelerin hane başvuru kayıt formunda kendilerine sorulan soruları mutlaka doğru yanıt vermeleri gerekiyor.

Annelerin şartlı sağlık yardımının yanı sıra sorgu dilekçesi ve şartlı eğitim-sağlık hak sahibi sözleşmesi de doldurmaları gerekiyor.

Anneler, toplamda 3 formu doldurarak, şartlı sağlık yardımına başvurabiliyorlar.

Şartlı Sağlık Yardımı Kimlere Verilir?

Şartlı sağlık yardımı, yalnızca ailesinde sigortalı çalışan ve düzenli gelir sahibi birey mevcut olmayan annelerin 0-6 yaş aralığındaki çocukları için alınabiliyor.

Anneler, 0-6 yaş aralığındaki her bir çocukları için bu yardıma başvurabiliyorlar.

Şartlı sağlık yardımından kimlerin yararlanabileceğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • 0-6 yaş aralığında çocuk sahibi olan anneler
 • Hanesinde sosyal güvencesi bulunan birey olmayan anneler
 • Hanesinde üzerine kayıtlı değerli menkul ya da gayrimenkul olmayan anneler
 • Çocuğunun aşılarını düzenli olarak yaptıran, çocuklarının sağlık kontrollerini aksatmayan anneler
 • Şartlı sağlık yardımı başvurusu, vakıf mütevelli heyeti tarafından kabul edilen anneler

Annelerin şartlı sağlık yardımı ödemesi alabilmeleri için başvuruların başvurdukları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti tarafından mutlaka kabul edilmesi gerekiyor.

Şartlı sağlık yardımı ödemeleri, annenin PTT hesabına yatırılıyor. Annenin PTT’ye yardım ödemesini çekmek için düzenli olarak gidemeyeceğini yardım aldığı vakfa bildirmesi durumunda ödemeler, babanın PTT hesabına da yatırılabiliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı hane başvuru kayıt formunu dolduran ve şartlı sağlık yardımına başvuran annelerin vakfa teslim etmeleri gereken en önemli belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Başvuru sahibi anneye ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Aile bireylerine ait TC kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • SGK’dan alınması gereken gelirsizlik belgesi(aile bireyleri için)
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • Muhtarlıktan alınabilen fakirlik belgesi
 • Mal beyanına ilişkin belgeler
 • Yeni doğan bebekler için bebeğe ait kimlik belgesi ve doğum raporu
 • Yeni doğum yapan anneler için doğumun hastanede gerçekleştiğini gösteren belge

Annelerin yukarıdaki belgelere ek belgeler teslim etmeleri de gerekebiliyor.

Örneğin; engeli yüzünden eşi çalışamayacak durumda olan annelerin eşlerine dair 2022 engelli belgesini, eşi vefat etmiş dul kadınların ölen eşlerine dair ölüm belgesini, eşi kronik hastalığı yüzünden çalışamayan annelerin ise eşlerine dair sağlık kurulu raporunu teslim etmeleri gerekiyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Nasıl Alınır?

Şartlı sağlık yardımı başvuruları, başvurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.

Başvurular, başvuru için gerekli belgeler ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra karara bağlanıyor.

Vakıf mütevelli heyeti, gerekli gördüğü durumlarda şartlı sağlık yardımına başvuran annenin evine bir inceleme komisyonu gönderiyor.

Bu komisyon, ailenin sosyo-ekonomik durumuyla ilgili rapor hazırlayıp, vakıf mütevelli heyetine teslim ediyor.

Vakıf mütevelli heyeti, bu raporu da değerlendirip, şartlı sağlık yardımında bulunacağı aileleri kararlaştırıyor.

Başvuru formunda yalnızca yardım ödemesi alabilmek adına yanlış bilgiler beyan edenler, muhtaç olmadıkları halde kendilerini muhtaç gösteren anneler, daha sonra bu durumun vakıf mütevelli heyeti tarafından fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

Yaptırım uygulanan annelerin aldıkları yardımları güncel faiziyle vakfa geri ödemeleri gerekiyor.

Ödeme yapmayanlar ise vakıf tarafından mahkemeye veriliyor.

Aynı şekilde muhtaçlığı sona ermesine rağmen şartlı sağlık yardım ödemesi almaya devam eden ve vakfa haber vermeyen anneler de cezai yaptırıma maruz kalıyorlar.

Cezai yaptırımlar ile vakıf yardımlarının kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması önlenmiş oluyor.

Aynı zamanda yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması, garanti altına alınmış oluyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Ne Kadar 2022?

0-6 yaş aralığında çocuğu olan muhtaç annelere her bir çocukları için 2022 yılında aylık 45 TL aşı parası ödeniyor.

Aşı parası, annenin PTT hesabına iki ayda bir yani 90 TL şeklinde yatırılıyor.

Hem erkek hem de kız çocuklar için ayrım yapılmaksızın aylık 45 TL ödeme yapılıyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Parası Nereden Alınır?

Başvurusu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyeti tarafından onaylanan anneler, aşı parası ödemelerini kendilerine en yakın PTT şubesine giderek, çekebiliyorlar.

Ödemeler, anne dışında en yakınları tarafından bile çekilemiyor.

Annenin hak sahibi olduğunu kanıtlaması için PTT personeline mutlaka TC kimlik kartını göstermesi gerekiyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Parası Ne Zaman Yatacak?

Şartlı sağlık yardım parası başvuruları, başvurulan vakıf mütevelli heyeti tarafından ortalama 3-4 hafta içerisinde sonuca bağlansa da başvurulardaki yoğunluk durumuna göre bu süre uzun olabiliyor.

Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçları, vakıf mütevelli heyeti tarafından başvuran annelere iletişim bilgileri aracılığıyla iletiliyor.

Bu yüzden de annelerin başvuru formunda güncel iletişim bilgilerini paylaşmaları gerekiyor.

Şartlı sağlık yardımları, annenin PTT hesabına TC kimlik no son hanesine göre ayın 24’ü ile 28’i arasında yatırılıyor.

TC kimlik no son hanesi 0 olanlara ayın 24’ünde, 2 olanlara ayın 25’inde, 4 olanlara ayın 26’sında, 6 olanlara ayın 27’sinde, 7 olanlara ise ayın 28’inde ödeme yapılıyor.

Ödemeler, Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yani iki ayda bir yapılıyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir?

Şartlı sağlık yardımı, her ay için 45 TL olacak şekilde ödense bile ödemeler, iki ayda bir 90 TL olarak annenin PTT hesabına yatırılıyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Parası Sorgulama

Başvurusu kabul edilen hak sahibi anneler, paranın PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-devlet platformu üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

Anneler, PTT hesaplarına yatırılan tüm sosyal yardım ödemelerini de aynı link üzerinden sorgulayabiliyorlar.

Şartlı sağlık yardımının PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını görüntülemek isteyen hak sahibi annelerin ise https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor.

şartlı sağlık yardımı başvurusu

Şartlı Sağlık Yardımı Neden Yatmadı

Şartlı sağlık yardımı ödemeleri; belirli durumlarda kesilebiliyor. Çocuğun aşılarının düzenli bir şekilde yaptırılmaması, yardımının süresiz olarak kesilmesi ile sonuçlanıyor.

Yardımlar, belirli bir süreliğine kesilebileceği gibi süresiz olarak da kesilebiliyor.

ALO183 ya da ALO144 hatlarından birini arayıp, yardım ödemesinin hesabınıza neden yatmadığına dair bilgi edinebilirsiniz.

Şartlı Sağlık Yardımı Ödemeniz Hazırdır Ne Demek?

Şartlı sağlık yardımına başvuran anneler, e-devlet platformu üzerinden başvuru sonuçlarını görüntülemek istediklerinde bu ifade ile karşılaşabiliyorlar.

Bu ifade, kişinin başvurusunun kabul edildiği, kısa sürede hesabına şartlı sağlık yardımı parasının yatırılacağı anlamına geliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Hangi Hallerde Kesilir?

Annenin PTT hesabına yatırılan şartlı sağlık yardım ödemelerinin kesilmesinin en önemli nedenlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Annenin ve ailesinin muhtaçlığının sona erdiğine dair vakfa haber verilmesi
 • Annenin ve ailesinin muhtaçlığının ortadan kalktığının yardım yapan kurum tarafından fark edilmesi
 • Hak sahibi annenin vefat etmesi
 • Çocuğun vefat etmesi
 • Çocuğun düzenli olarak sağlık kontrollerine götürülmemesi
 • Çocuğun düzenli olarak aşılarının yaptırılmaması
 • Çocuğun 6 yaşını doldurup, 7 yaşına girmesi
 • Annenin şartlı sağlık yardımı sözleşmesinde yer alan maddelere aykırı davrandığının vakıf tarafından tespit edilmesi
 • Annenin yardım aldığı vakfa haber vermeden şehirlerarası ikametgah değişikliğinde bulunması

Ailenin vakfa haber vermeden şehirlerarası adres değişikliğinde bulunması durumunda annenin tekrar şartlı sağlık yardımı yani aşı parası alabilmesi için yeni ikametgah adresindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip, başvurması gerekiyor.

Hak sahibi annenin vefat etmesi durumunda baba, yardım alınan vakfa başvurup, şartlı sağlık yardımının kendi hesabına yatırılmasını talep edebiliyor.

Diğer durumlarda ise anneye yapılan ödemeler, süresiz olarak kesiliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Sorgulama

Şartlı sağlık yardımına başvuran anneler, başvurularının sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından kabul edilip edilmediğini öğrenmek için başvurdukları vakfa gidebiliyor ya da vakfı arayabiliyorlar.

E-devlet platformu üzerinden de başvuru sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar. E-devlet üzerinden başvuru sonucunu görüntülemek isteyen annelerin ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor.

Anneler, bu link üzerinden başvurdukları diğer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru sonuçlarını görüntüleyebiliyorlar.

Alternatif olarak ALO183 ya da ALO144 Sosyal Destek hatlarını arayıp, başvuru sonuçlarına dair bilgi alabiliyorlar.

Bu yazımızda şartlı sağlık yardımı başvuru detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de şartlı sağlık yardımı alıyorsanız ya da bu yardımı almayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu