Belediye Yardımları

Kilis Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama

Kilis Belediyesi Yardım Başvurusu ve Sorgulama 2022; Kilis Belediyesi yardım başvurusu, Kilis’te ikamet eden yoksul vatandaşlara yönelik bir hizmettir. Belediye yardımlarının temel amacı dar gelirli kimselerin temel ihtiyaçlarını gidermektir. Kilis Belediyesi yardım başvurusu da erzak, gıda ve nakit para türü yardımları içine almaktadır.

Kilis Belediyesi yardım başvurusu yapmak için vatandaşların da bazı şartları sağlıyor olmaları gerekir. Kilis Belediyesi yardım başvurusu 2022 şartları da hemen hemen geçen seneler ile benzerlikler göstermektedir. Kilis Belediyesi yardım başvurusu hakkında geniş kapsamlı bilgi almak adına yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Kilis Belediyesi Sosyal Yardımları Nelerdir?

Kilis Belediyesi yardım başvurusu içerisinde erzak ve nakit para yardımları yer almaktadır. Kilis Belediyesi sosyal yardım başvurusu yaparak siz de bu yardımlardan yararlanabilirsiniz. Belediye yardımları, ilden ile değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki listede de Kilis Belediyesi yardımları yer almaktadır:

 • Dar gelirli kişilere erzak, gıda ve nakit para yardımları
 • Pandemiden etkilenen kişilere yönelik çeşitli yardımlar
 • Öğrencilere yönelik yardımlar
 • Şehit ve gazi yakınlarına verilen yardımlar
 • Hasta ve engelli yardımları
 • Kira ve yakacak yardımları
 • Gıda kolisi ve sıcak yemek yardımları
 • Doğal afetlerden etkilenen kişilere yönelik yardımlar
 • İşsiz olan ya da sabit bir gelire sahip olmayan kişilere yönelik yardımlar
 • Kimsesizlere verilen yardımlar
 • Mobilya yardımları

Kilis Belediyesi yardım başvurusu içerisinde yukarıda bahsi geçen sosyal yardım kalemleri yer alır. Şartları sağlayan her Kilisli vatandaş da bu yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir.

Kilis Belediyesi Yardım Kimlere Verilir?

Kilis Belediyesi yardım başvurusu yapmak isteyen kişilerin bazı koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır. Yardım başvurularında aranılan birincil kriter ise başvuru sahibinin genel gelir durumudur. Buna göre belediye yardımlarından ancak asgari gelir grubunun da altında bir gelire sahip olan kişiler faydalanabilir. Bu kişilerin de başvurudan önce mutlaka muhtarlıktan yoksulluk belgesi alması şarttır.

Kilis Belediyesi yardım başvurusu konusunda aranılan bir diğer şart da kişinin ikametgahıdır. Kilis Belediyesi aracılığı ile yardım alacak olan vatandaşların Kilis il sınırlarında yaşıyor olması gerekmektedir. Yardım başvuruları için talep edilen diğer şartlar da aşağıdaki listede verilmiştir.

 • Öğrenci olup maddi zorluk çekiyor olmak
 • Bebek sahibi olup maddi sıkıntı çekiyor olmak
 • Şehit ya da gazi yakını olmak
 • Kimsesiz olmak
 • Yaşlı, hasta ya da engelli olmak
 • Evin geçimini sağlayan kişinin askerde olması

Kilis Belediyesi yardım başvurusu kapsamında aranılan kriterler genel olarak bunlardır. Başvurularda kimsesiz, hasta ya da yaşlı bireyler her daim öncelikli kabul edilir. Başvuru sahibi, gerekli olan tüm şartları sağlamış ise en kısa sürede belediye yardımlarından faydalanmaya başlayacaktır.

Kilis Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kilis Belediyesi yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşların birkaç temel adımı atmaları şarttır. Bu adımlardan ilki yoksulluk belgesini almak diğeri ise yardım başvuru formunu doldurup ibraz etmektir. Kilis Belediyesi de vatandaşlarına iki farklı türlü başvuru yapma imkanı tanımıştır. Bunlardan ilki yüz yüze başvuru imkanıdır. Kilis Belediyesi’nin ilgili yardım birimleri ile görüşerek başvuru tamamlanabilir.

Bir diğer yöntem de online başvuru yöntemidir. Bunun için de https://ebelediye.kilis.bel.tr/ linkinden destek alınabilir.  E – belediye giriş ya da e – devlet kapısı sistemlerinden Kilis Belediyesi’nin pek çok sosyal yardım hizmetine başvuruda bulunmak mümkündür.

Kilis Belediyesi Yardım Başvuru Formu

Kilis Belediyesi yardım başvurusu söz konusu ise o zaman yapacağınız ilk işlerden biri de yardım başvuru formunu doldurmaktır. Yardım başvuru formunu yüz yüze ya da online olarak doldurmanız mümkündür. Kilis Belediyesi’nin yardım birimlerine bizzat giderek formu doldurabilirsiniz. Aynı şekilde e – belediye ya da e – devlet sistemi üzerinden de formu doldurmaya başlayabilirsiniz.

Yardım başvuru formunda başvuru sahibi hakkında pek çok soru yer alır. Bu sorular da genellikle adres, kimlik ve gelir durumu bilgileri hakkındadır. Sosyal yardımlarda görev alan yetkili kişiler formdaki sorulara verilen yanıtları değerlendirir.

Yardım başvuru formunun mutlaka eksiksiz olarak doldurulması da şarttır. Soruların her birinin de doğru yanıtlar verilerek yanıtlanmış olması beklenir. Formda bir eksiklik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılabilir.

Kilis Belediyesi Yardım Başvurusu Sorgulama

Kilis Belediyesi yardım başvurusu, ortalama 2 hafta ila 4 hafta arasında sonuçlanacaktır. Fakat bu süreçte başvuru sahiplerinin başvurularının gidişatı hakkında bilgi alması da mümkündür. Yardım başvuruları, belediyenin yardım birimleri tarafından kapsamlı bir değerlendirme altına alınır. Bu süreçte de pek çok aşama bulunmaktadır. Siz de sorgulama yaparak başvurunuzun hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yardım başvurusu da ister yüz yüze ister online olarak sorgulanabilir. Hatta Kilis Belediyesi’ne ait bazı telefon numaraları üzerinden de sorgulama yapmak mümkündür. Bu telefon numaralarına yanıt veren kişiler, başvurunuz hakkında size kapsamlı bilgi vermekle yükümlüdür.

Kilis Belediyesi Yardım Başvurusu Telefon Numarası

Kilis Belediyesi, 0 348 813 10 10 numaralı sabit hat aracılığı ile yardımlar hakkında bilgi vermektedir. Bu numarayı arayarak belediyenin tüm sosyal yardımları hakkında bilgi almanız mümkündür. Aynı hattı arayarak başvurunuzun durumunu sorgulamanız söz konusudur. Kilis Belediyesi, 153 numaralı Beyaz Masa aracılığı ile de sizlere gereken bilgileri verecektir. Beyaz Masa birimi, tüm illerdeki yardım hizmetleri hakkında aranması gereken çağrı merkezlerinden biridir.

Kilis Belediyesi Gıda Yardımı

Kilis Belediyesi gıda kolisi yardımı, en temel belediye yardımlarından biridir. Kilis Belediyesi de gıda yardımını hem gıda kolisi olarak hem de sıcak yemek yardımı olarak yapar. Gıda kolisi yardımı, bir hanenin temel mutfak ihtiyaçlarını içerir. Kolide de genellikle baklagiller, yağ, şeker ve un gibi besin maddeleri yer alır.

Gıda kolisi dağıtımı Kilis Belediyesi tarafından dönem dönem yapılır. Özellikle de Ramazan döneminde gıda kolisi dağıtımına ağırlık verilir. Yoksul durumda olan kişiler, gıda kolisi için her zaman başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Kilis Belediyesi, sıcak yemek hizmetiyle de sosyal yardım desteği sunmaktadır. Kimsesiz, hasta ya da yaşlı olan kişiler her gün dağıtılan sıcak yemek ve ekmek yardımlarından yararlanabilirler. Bunun haricinde Kilis Belediyesi, her Ramazan ayınca farklı bölgelerde ücretsiz aşevleri ile de yemek dağıtımı yapmaktadır.

Kilis Belediyesi Gıda Yardımı Başvurusu

Kilis Belediyesi yardım başvurusu içerisinde de gıda yardımı için başvuru alanı vardır. Gıda yardımları için yapılması gerekenler arasında başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması yer alır. Aynı zamanda muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesine de bu başvurularda ihtiyaç vardır.

Gelir durumu düşük olan Kilisli vatandaşlar, gıda yardımı alabilmek adına başvurularda bulunabilirler. Gıda yardımı başvuruları için de e – belediye ya da e – devlet sistemleri kullanılabilir. Bunun dışında yüz yüze başvuruda bulunma imkanı da Kilis Belediyesi tarafından tanımlanmıştır.

Kilis Belediyesi Yardım Kolisi

Kilis Belediyesi erzak yardımı olarak da bilinen yardım kolisi hizmeti de yoksul ailelere yönelik bir sosyal yardımdır. Yardım kolisi, bir evin temel tüm gereksinimlerini karşılamaya yönelik hazırlanır. Kolide yalnızca gıda değil aynı zamanda evin ihtiyacı olan temel hijyen ürünlerine de yer verilir.

Kilis Belediyesi yardım kolisi başvurusu için de benzer adımları atmanız yeterli olacaktır. Bunun için de ilk iş olarak bir yoksulluk belgesine sahip olmanız gerekir. Aynı şekilde yetkili birimler aracılığı ile ya da online olarak başvuru formunu da doldurup ibraz etmeniz önemlidir.

Kilis Belediyesi Yardım Parası

Kilis Belediyesi yardım başvurusu, yardım parası gibi nakit yardımlarını da içeren bir hizmettir. Yardım parası, genellikle tek seferlik verilen para yardımlarını tanımlar. Özellikle de dini bayramlarda ya da bazı özel günlerde yoksul kişilere bu hizmet verilir. Kilis Belediyesi yardım başvurusu ile alınabilen yardım parası hizmeti, duruma göre sürekli hale de getirilebilir.

Kilis Belediyesi yardım başvurusu içerisinde öne çıkan yardım parası için de gerekli olan tüm başvuru adımlarının uygulanması şarttır. Maddi bakımından sıkıntı çeken kişiler ya da öğrenciler de bu tür bir yardımdan tek seferlik olarak faydalanabilir. Kilis Belediyesi de bu hizmete yönelik yapılan başvuruları titizlik ile değerlendirme altına alarak bir netice sunmaktadır.

Kilis Belediyesi Süt Yardımı

Kilis Belediyesi yardım başvurusu henüz süt yardımı gibi bir hizmeti içermez. Fakat Kilis Belediyesi’nin de düzenli olmasa da süt ve çeşitli gıda yardımları vardır. Genellikle İstanbul, Ankara ve Antalya belediyeleri tarafından verilen düzenli süt yardımları, yavaş yavaş diğer kentleri de etkilemeye başlamıştır.

Kilis Belediyesi yardım başvurusu ile bebeklere ve çocuklara yönelik hazırlanan diğer yardımlardan faydalanabilirsiniz. Özellikle de bebek sahibi olup maddi sıkıntı çeken ailelere Kilis Belediyesi tarafından pek çok yardım hizmeti sunulur. Bu hizmetlerin de başında mama ve bebek bezi yardımları yer almaktadır. Buna ek olarak anne ve çocuk sağlığı için de çeşitli yardım hizmetleri verilmektedir.

Kilis Belediyesi Maddi Yardım

Kilis Belediyesi yardım başvurusu, maddi yardımlar bakımından da zengin fırsatlar sunar. Buna göre belediyenin sunduğu maddi yardımlar arasında kira yardımı, yakacak ve mobilya yardımı, nakit para yardımı ve erzak yardımları öne çıkmaktadır. Maddi yardımlar da yoksul ve muhtaç durumda olan Kilisli vatandaşların gereksinimlerine göre düzenlenir. Kilis Belediyesi, çoğu zaman fatura yardımı hizmeti de sunarak vatandaşların doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemektedir.

Kilis Belediyesi yardım başvurusu içerisinde yer alan maddi yardımlar, öğrencilere yönelik de bazı hizmetler içerir. Buna göre öğrencilere tablet dağıtımı ve kırtasiye çeki yardımlar da yapılabilir. Aynı şekilde kitap ve okul üniforması türü yardımlar da belediyenin maddi yardımları arasında yer almaktadır.

Kilis Belediyesi Sosyal Yardım Kartı

Kilis Belediyesi yardım başvurusu, sosyal yardım kartı gibi kapsamlı bir yardım hizmetini de içermektedir. Sosyal yardım kartı, Kilis Belediyesi’nin bankalar ile oluşturduğu bir anlaşma gereği ortaya çıkmıştır. Bu kartlarda yoksul kişilerin harcaması için belli miktarda bir para bulunur. Düzenli olarak verilen bir nakit yardımı olan bu hizmet, her ay belediye tarafından güncellenir.

Sosyal yardım kartının da Kilis Belediyesi’yle anlaşma kuran mağazalarda ya da marketlerde geçerli olması söz konusudur. Evin temel gereksinimleri ya da kıyafet ihtiyacı gibi durumlarda sosyal yardım kartı kullanılabilir.

Kilis Belediyesi Para Yardımı

Kilis Belediyesi yardım başvurusu söz konusu olduğunda akla çeşitli para yardımları da gelmektedir. Buna göre bazı kişilere düzenli ya da tek sefere mahsus olmak üzere para yardımları yapılabilir. Kilis Belediyesi, para yardımlarını da benzer başvuru adımları ile yapmaktadır. Gelir durumu düşük olan kişiler yoksulluk belgesine sahip oldukları sürece para yardımlarına başvuruda bulunabilirler.

Para yardımları, yalnızca aileler için de geçerli olan bir hizmet değildir. Öğrenciler de Kilis Belediyesi’nden para yardımı talep edebilirler. Belediye, başarılı olup yoksulluk çeken öğrencilere her ay düzenli olarak burs vermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu