Para Transferleri

Faktoring Nedir? Avantajları Nelerdir?

Faktoring bir işletmenin satışlarından doğan alacakları faktoring şirketine devrederek vadesi gelmeden nakde çevirme işlemleridir. İş dünyasında birçok şirket ticaret yapabilmek için kendi aralarında vadeli çek kullanmak durumundadırlar. Bu çeklerin süresi de ortalama dört aydır. Bu demek oluyor ki bir işletme satışını yaptığı ürün için ancak dört ay sonra ödeme alabilecektir. Bununla birlikte bir şirket eğer satışını yapmış olduğu bir ürün üzerinden hemen alacağını tahsil etmek isterse faktoring şirketlerinden hizmet alabilmektedir.

Şirketler satışları karşılığında kazandıkları parayı bu şirketlere çek devri yaparak alabilirler. Bu işlemin yapılmasının amacı ise küçük sermayeye sahip olan işletmelerin parasını nakde çevirebilmesi ve ticaretlerine devam edebilmeleridir. Yeni gelen siparişlerin maliyetinin bir şekilde çevrilebilmesi için mutlaka nakde gereksinim vardır. Bu aşamada da faktoring şirketleri devreye girer. Bu şirketler satış karşısında yapmış oldukları paraya kısa sürede ulaşabilmelerini sağlar. Satış sonrasında işletmeler fatura kesimini tamamladıktan sonra fatoring şirketine devreder ve parasını alabilme imkanı bulur.

Faktoring Türleri Nelerdir?

Faktoring türleri arasında farklı alternatifler vardır. Yurtiçi ve uluslararası faktoring, kabilirücu ve gayrikabilirücu faktoring, bildirimli ve bildirimsiz faktorinktir.Daha iyi anlayabilmeniz için aşağıda bir liste hazırladık ve madde madde sizinle paylaşıyoruz. Bunları şu şekilde açıklamak mümkündür:

  • Yurtiçi ve Uluslararası Faktoring

Yurtiçi faktoring işlemlerinde aynı ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren alıcı ve satıcı firmalar arasında işlem gerçekleşir.

Uluslararası faktoring işlemlerinde ise alıcı ve satıcının farklı ülkelerde bulunması durumu vardır. Her iki firmanın da bulunduğu kendi ülkelerinde ki faktoring şirketleri aracılığı ile bu işlemler yapılır.

  • Kabilirücu ve Gayrikabilirücu Faktoring

Kabilirücu faktoring işlemlerinde faktorün ödeme riskleri üstlenilmez. Bu işlemlerde yalnızca finansman ve tahsilât hizmetleri sunulur. Eğer faktor kendi borcunu ödemez ise faktoring şirketi alacakları satıcı firmaya rücu eder.

Gayrikabilirücu faktoring ise faktorün ödeme riskini önceden belirtilen limitler dâhilinde üstlenmektir.

  • Bildirimli ve Bildirimsiz Faktoring

Bildirimli faktoring satıcıların alacaklarının faktoring şirketlerine devredildiğinin bildirilmesi işlemidir. Düzenlenmiş olan her fatura üzerine devredilme notu yapıştırılır.

Bildirimsiz faktoring ise satıcıların alacaklarını bir faktoring şirketine devrettiğinin bildiriminin yapılmadığı işlemlerdir. Bu işlemde gönderilen faturalar üzerinde bir devredilme not bulunmaz.

Faktoring Avantajları Neler?

İş dünyasında önemli bir yeri bulunan faktoring şirketleri ciddi avantajlar sunmaktadır. Faktoring avantajları arasında ilk olarak işletmelerin nakit akışını kolaylıkla sağlaması bulunmaktadır. Satıcı şirketler mallarını satarken alıcılara vadeli satış gerçekleştireceklerinden pazarlık güçleri artış gösterecektir. Bununla birlikte satıcı şirketler alacaklarını faktoring şirketine devrettiklerinde hem alacaklarını kısa sürede alabilecek hem de pazarlıktan dolayı avantajlı konumda olacaklardır.

Bir diğer avantajı ise işletmelerin fon akışlarını daha rahat bir şekilde planlayabilmeleridir. Bununla birlikte finansman gereksinimi ortaya çıktığında işletmeler bu kaynakları dışarıda aramak yerine kendi finansmanlarını sağlama imkanı bulurlar. Faktoring firmaları tüm bankalar gibi BDDK tarafından yetkilendirilen kurumsal firmalardır. Bu da firmaların güvenilir bir hizmet verdiği anlamına gelmektedir. Bu firmaların verdiği hizmetler bankalardan alınan kredi ile benzerlik gösterse de banka kredilerinden sonuç almak aylar sürerken faktoring firmalarından kısa bir sürede alacağınızı tahsil etmeniz mümkün olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu